Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » ประกาศ » กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส.ค.
16
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

12.00 - 12.45 น. ลงทะเบียนร่วมงานรับอาหารกลางวัน ทานอาหารบริเวณรอบตึกกลม

                         (สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2 และผู้ปกครอง)

13.30 - 14.00 น. ผู้ปกครองขึ้นห้อง L-01

12.45 - 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแถวบริเวณ หน้าตึกกลม

13.00 - 14.00 น. กิจกรรมต้อนรับ สู้พญาไท(ทางด้านซุ้มเฟื่องฟ้าหน้าตึกเคมี)

                         - สักการะพระพุทธรูป ศาลพ่อปู่และรูปปั้นศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข

                         - นักศึกษาปี 3 - 4 เข้าแถวตามทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า เพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

                         - เชิญคราจารย์ต้อนรับนักศึกษา

                         - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินเข้าสู่ L - 01

14.00 - 15.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ ณ ห้อง L - 01

 - รองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวต้อนรับ

 - นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

 - ปฏิญานตน นำโดย นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 - แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์

 - พิธีมอบของที่ระลึก

 - ถ่ายภาพร่วมกัน

15.00 - 16.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ ตามภาควิชา(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ)

- L 02      สาขาเคมี

- N 300    สาขาพฤกษศาสตร์ 

- P 401    สาขาฟิสิกส์

- B 401    สาขาชีววิทยา

- N 101    สาขาคณิตศาสตร์

- Pr 201   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

16.30 น.           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png