ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทวี แซ่เตีย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับอาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2565 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 64 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรมพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2565
🏆พิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
🏆พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
🏆พิธีมอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2022