รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

1. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. เพื่อระดมทุนสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมการศึกษา และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี

3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพอันดี

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักสู่สังคม

กำหนดวันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ประเภทการแข่งขัน

 • วิงมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
 •         ชาย : ช่วงอายุ 16 - 39 ปี, 40-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

          หญิง : ช่วงอายุ 16 - 39 ปี, 40-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

          เยาวชน : อายุต่ำกว่า 15 ปี

 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) (เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ระยะทาง 2 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
 • วิ่งมินิมาราธอนเข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 3 หญิง, ชาย, และเยาวชนจะได้รับโล่รางวัลทุกประเภทของการวิ่ง

  ค่าสมัคร

 • 1. ทุกประเภทการวิ่ง – มินิมาราธอน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 500 บาท
 • (ได้รับเสื้อวิ่งและ Bib และกรณีเหรียญรางวัลวิ่งได้รับเมื่อมาร่วมวิ่งและเข้าเส้นชัย)

 • 2. VIP 2,000 บาท
 • (เลือกสมัครได้ทุกประเภทการวิ่ง โดยเลือก 1 ประเภท เพื่อบริจาคสนับสนุนฯ ได้รับเสื้อวิ่งหมวกและ Bib (กรณีเหรียญรางวัลวิ่งได้รับเมื่อมาร่วมวิ่งและเข้าเส้นชัย) บัตรเชิญร่วมงาน Re-union MU Chem, วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 13.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล(MLC))

  แผนที่เส้นทางการเดินวิ่ง

 • วิงมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร วน 2 รอบ
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร 1 รอบ
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) (เหมาะสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ระยะทาง 2 กิโลเมตร เดินตามเส้นทางสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ(Sireeruckhachati)

 • เสื้อและเหรียญรางวัล

  เสื้อ

  เหรียญรางวัล

  ขยาย

  ขั้นตอนการรับสมัคร

  *** สนใจสมัครวิ่ง แล้วไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อคุณพิทักษ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5110-3

  (หมายเหตุ จะมี size เสื้อเฉพาะ S, M, L และ XL เท่านั้น และต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น)

  รับเสื้อและ BIB

 • ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับเสื้อและ BIB ที่ ห้อง C116 ตึกเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 15.30 น.
 • ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับเสื้อและ BIB ที่ ตึก SC3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บริเวณ 7-Eleven ระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 15.30 น.

 • กรณีสมัครโดย Walk in (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

 • ชำระเงิน ณ จุดรับสมัคร ณ ห้อง C.116 ตึกเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
 • กรณีรับสมัครทางออนไลน์ (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

  กรุณาชำระเงินภายในวันเดียวกันกับวันที่สมัคร

  ชำระเงินผ่านบัญชี "เคมีมหิดล สัมพันธ์4" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 026-445-605-1

  ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Inbox Facebook Fanpage MUCHEM 1 RUN http://www.facebook.com/MUCHEM1RUN หรือทางอีเมล muchem1run@gmail.com ภายใน 3 ชั่วโมง หลังการชำระ พร้อมระบุ

 • ชื่อ-นามสกุล

 • หลักฐานสลิปการโอนเงิน (พร้อมเวลาที่โอน กรณีที่สลิปไม่มีเวลาบอก)

 • หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินจากท่าน ทีมงานจะยืนยันตอบกลับ การลงทะเบียนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 • ตารางกิจกรรม

  เวลา 05.00 น.

 • รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
 • เวลา 05.30 น.

 • พิธีเปิดงานเดิน - วิ่ง และวอร์มร่างกาย
 • เวลา 05.45 น.

 • ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
 • เวลา 06.15 น.

 • ปล่อยตัวนักเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร
 • เวลา 07.15 น.

 • แจกโล่รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน และมอบของที่ระลึก
 • เวลา 07.30 - 09.00 น.

 • รับประทานอาหารและปิดการแข่งขัน
 • หมายเหตุ

 • รับประทานอาหารร่วมกันเมื่อเข้าเส้นชัย
 • Contact


  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  272 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพมหานครฯ 10400
  0-2201-5110-3

  Contact Person

  อาจารย์ ทินกร เตียนสิงห์

  0-2201-5113

  คุณปิยธิดา เลิศช่ำชองกุล

  0-2201-5112

  คุณพิทักษ์ คำแหงพล

  0-2201-5110