Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » กิจกรรม

กิจกรรม

ก.ค.
15
หัวหน้าภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมวางดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข' หรือ อาจารย์ 'สตางค์' ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 101 ปี ชาตกาล ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563     .....


ต.ค.
21
หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 


ก.ย.
10
   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยครบทุกหลักสูตรแล้ว หลังจากที่ได้รับการตรวจประเมินในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 รูปแบบ 2.0 พร้อมรับฟังผลการประเมินด้วยวาจาจากมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตร.....


ก.ย.
02
        ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ภาควิชาเคมี หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร เป็นคณะกรรมการตรว.....


ส.ค.
25
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 9  ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา      .....


ส.ค.
24
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “เคมีมหิดลเพื่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมเก็บขยะ 2 ข้างทางระหว่างหน้าด่านขึ้นเขาใหญ่และเทศบาลหมูสี  จ. นครราชสีมา    .....


ส.ค.
23
เมื่อวันวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พานักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมโรงงาน   - บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด  - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  - บริษัทไทยเช็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ไปดูโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีที่โรงงานนครหลวง จ.อยุธยา   .....

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png