ศิษย์เก่าล่าสุด

ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกๆ ท่านสู่ชมรมศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าล่าสุดได้ที่นี่
บริจาค

เพราะความห่วงใยของท่านทำให้ภาคเคมีเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อสานฝัน และร้อยร่วมดวงใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ภาคเคมีที่เรารัก