Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » ประกาศ

ประกาศมี.ค.
28
ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2018/19 ในการ.....
ส.ค.
16
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท   12.00 - 12.45 น. ลงทะเบียนร่วมงานรับอาหารกลางวัน ทานอาหารบริเวณรอบตึกกลม                          (สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2 และผู้ปกครอง) 13.30 - 14.00 น. ผู้ปกครองขึ้นห้อง L-01 12.45 - 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแถวบริเวณ หน้าตึกกลม 13.00 - 14.00 น. กิจกรร.....


ธ.ค.
20
IRPC เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำสำนักงานระยอง หลายอัตรา


ธ.ค.
07
รับสมัครพี่เลี้ยงเคมีโอลิมปิก IChO2017 สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  goo.gl/iMkpV7


ต.ค.
11
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 58 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ L-01 โดยมีการ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 24  โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวข้อ หกทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย 4.0  .....


ก.ย.
27
รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท รางวัลการศึกษาไอเอลสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2017/18  รายละเอียดเพิ่มเติม  http:/.....


ส.ค.
18
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั.....

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png