Header_version_2_th_r10.jpg

     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » ประกาศ

ประกาศมิ.ย.
05
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                        เวลา                                      รายละเอียด      &n.....


ก.พ.
25
ขอแสดงความยินดีกับ        รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์        ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2562          กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย        ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ และ   ขอแสดงความยินดีกับ         นางสัมฤทธิ์ สูติ          ได้รับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน.....


มี.ค.
28
ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2018/19 ในการ.....
ส.ค.
16
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท   12.00 - 12.45 น. ลงทะเบียนร่วมงานรับอาหารกลางวัน ทานอาหารบริเวณรอบตึกกลม                          (สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2 และผู้ปกครอง) 13.30 - 14.00 น. ผู้ปกครองขึ้นห้อง L-01 12.45 - 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแถวบริเวณ หน้าตึกกลม 13.00 - 14.00 น. กิจกรร.....


ธ.ค.
20
IRPC เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำสำนักงานระยอง หลายอัตรา

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png