Chem_th-01_1.jpg
     
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก » ข่าว » กิจกรรม

กิจกรรม

ธ.ค.
20
  Special Chemistry Seminar    "Iterative Assembly-line Strategy for Polyketide Synthesis" Dr.Teerawut Bootwicha   Postdoctoral FellowSchool of ChemistryUniversity of BristolUnited Kingdom   When: 13.30 - 15.30, January 17, 2017 (presentation + question/answer session)Where: Room C309, Chemistry Building, Mahidol University, Faculty of Science  


ก.ย.
09
กิจกรรมพี่พบน้อง "แนะแนวการทำงานครั้งที่ 1/2559 " วันศุกร์ที่ 09-09-2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี(C118) 


พ.ค.
25
ภาควิชาเคมี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเคมี ชั้นปีที่ 4 ขึ้น ในปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณใต้ตึกกลม เวลา 17.00-21.00 น. ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเคมีจำนวนทั้งสิ้น 58 คน  การจัดงานปัจฉิมนิเทศนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้เกิดความภาคภูมิใจและมีความประทับใจต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่น.....


พ.ค.
25
ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้จัดงาน    “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่  4 ” ในวันพุธที่  25  พฤษภาคม  2559 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 17.30 น.  ณ ห้อง  C309 C311 C318A  และ C318B   ตึกเคมี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา  SCCH 497 Project in Chemistry II และ SCCH 499 Undergraduate Thesis  และเพื่อให้นักศึก.....


พ.ค.
04
เมื่อวันพุธที่  4  พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.   ทางภาควิชาเคมี  ได้จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ภาควิชาเคมีใน ณ บริเวณโถง อาคารเคมี ชั้น 1  โดยในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตึกเคมีทั้ง 6 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน ณ  บริเวณทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า ตึกเคมี.....


ส.ค.
23
ภาควิชาเคมี ได้จัดงาน  คืนสู่เหย้าเคมี มหิดล ครั้งที่ 5  ในวันอาทิตย์ที่ 23  สิงหาคม 2558  เวลา  10.00 – 16.00 น.  โดยมีผู้ร่วมงานเป็นอาจารย์ปัจจุบัน  อาจารย์ที่เกษียณอายุงาน  และศิษย์เก่าที่เป็นนักศึกษาของภาควิชาเคมี  รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาในภาควิชาเคมี  ซึ่งในงานช่วงเช้ามีการแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์อาวุโส  ในห้อง L01 มีการรับประทานอาหาร  ช่วงบ่าย มีการแสดงและสังสรรค์ร่วมกันบริเวณ ใต้ตึกกลมและรอบๆตึกกลม .....


ส.ค.
16
ในวันที่  14-16 สิงหาคม 2558  ภาควิชาได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีเคมี  ชั้นปีที่ 2-4 ณ ปราณมณี บีซ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์เคมีที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีการบรรยานพิเศษจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี แล้วไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ กลับมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนการทำงานให้แก่นักศึกษาปัจจุบันฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต พร้อม.....

space.png
space.png

 

ภาควิชาเคมี สงวนลิขสิทธิ์

backtotop.png

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-201-5110-3 
แฟกซ์ : 02-354-7151

อีเมล์ : scchemistry@mahidol.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
โดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 alt= facebook.png