Welcome to the Chemistry Alumni Sociery of the Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University
  • Log in
  • Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University
  • alumni.casmu@gmail.com
  • +66 (0) 2 201 5110-2
  • #
Announments and News about CSMU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกความเคลื่อนไหว ทุกเรื่องราว ทุกข่าวคราวของชาวเคมี มหิดล

1

2

3

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมงานคืนสูเหย้าชาวเคมี

สวัสดีค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mailing group ของศิษย์เก่าเคมี มหิดล อีเมลนี้เป็นจดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อแจ้งข่าว แลกเปลี่ยนสาระ สัพเพเหระ ระหว่างพวกเราชาวเคมี มหิดลค่ะ หลังจากงาน ชุมนุมศิษย์เก่าเคมีมหิดลสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ล่าสุดเมื่อปี 2554 จวบจนวันนี้เวลาผ่านไปเกือบสี่ปีแล้ว คณะศิษย์เก่านำโดยพี่ๆ รุ่น 16 และ 18 จึงคิดว่าถึงเวลาที่เราควรมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อจัดงานคืนสู่เหย้าขึ้นในปีนี้ ซึ่งเราได้ประชุมเตรียมจัดงานกันมา 5 ครั้งแล้ว โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา หรือพี่อิ รุ่น 16 ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานคือ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องแน่นแฟ้นและยั่งยืนเพื่อประโยชน์แก่บัณฑิตที่จบไปจากสถาบันแห่งนี้ เช่น การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะกัน และได้แนะแนวอาชีพการศึกษาต่อให้กับศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้นค่ะ ในเว็บไซต์นี้จึงขออนุญาตแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ เว็บไซต์ศิษย์เก่าและ fb, กำหนดการและกิจกรรมในงานคืนสู่เหย้า, คณะกรรมการจัดงาน และคณะกรรมการตัวแทนรุ่น ดังนี้ค่ะ

* ร่วมพูดคุย ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ศิษย์เก่าและ facebook คลิกที่นี่

* กำหนดการและกิจกรรมในงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

* คณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้าเคมีมหิดลครั้งที่ 5 ปี 2558 คลิกที่นี่

* คณะกรรมการตัวแทนรุ่น งานคืนสู่เหย้าเคมีมหิดลครั้งที่ 5 ปี 2558 คลิกที่นี่


Untitled Document